logo
Farnost Moutnice

Ohlášky

DatumDen v týdnuSlavímeČas bohoslužbyPoznámka
16.09.2018Neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7:30, 10:30Za Marii Hrdličkovou, dva manžele a duše v očistci; Za farníky
17.09.2018Pondělí18:00Za synovce Vladimíra
18.09.2018Úterý18:00Za rodinu Lízalovu a Vaškovu
19.09.2018Středa---------------------------------------
20.09.2018ČtvrtekPamátka sv. Ondřeje Kim Tae-g---------------------------------------
21.09.2018PátekSvátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty18:00Za zemřelou rodinu Buchtovu, Janouškovu a Boží ochranu pro živou rodinu
22.09.2018Sobota18:00Za Josefku Husákovou, manžela, syna a tři dcery a Boží ochranu pro celou rodinu
23.09.2018Neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7:30, 10:30Za zemřelou Hedviku Husákovou, manžela, dvoje rodiče a dvě sestry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu; Za farníky

Doplňující informace

* OD 17.9.: ZAČNE VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO VŠECHNY ROČNÍKY ŽÁKŮ A STUDENTŮ.

* ÚTERÝ 18.9.: DOPOLEDNE ZAPOČETÍ STATICKÉ OPRAVY TRÁMŮ STŘECHY KOSTELA A VÝSTAVBY KOMUNIKAČNÍCH LÁVEK NA PŮDĚ KOSTELA. V 16:30 HODIN ODVOZ LEŠENÍ NA KAPLI Z KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽAN. PROSÍME MUŽE O POMOC A DĚKUJEME!
* PÁTEK 21.9.: OD 16:30 HODIN SETKÁNÍ DĚTÍ NA FAŘE. POTÉ MŠE SVATÁ S KÁZÁNÍM A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI. OD 18 DO 18:15 HODIN ZVONĚNÍ ZVONŮ K MEZINÁRODNÍMU DNI MÍRU NA PŘÁNÍ SV. OTCE.

* NEDĚLE 23.9.: KŘEST MIKULÁŠE HRABOVSKÉHO Z MOUTNIC. ---------------------------------------------------------------------------------------

* PÁTEK 28.9.: SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY KE SV. VÁCLAVOVI, HLAVNÍHO PATRONA NAŠEHO NÁRODA A VĚRNÉHO SLUŽEBNÍKA OLTÁŘE. NA DRUHOU MŠI SV. ZVEME VŠECHNY SLUŽEBNÍKY OLTÁŘE: KOSTELNÍKY, AKOLYTY, MINISTRANTY. BUDE SLOUŽENA ZA NĚ.

* SOBOTA 29.9.: SVATBA VERONIKY KŘÍŽOVÉ A VÁCLAVA OSTROVSKÉHO Z MOUTNIC. PŘÍPADNÉ PŘEKÁŽKY K ZAMÝŠLENÉMU SŇATKU JE TŘEBA PODLE KODEXU KANONICKÉHO PRÁVA NEPRODLENĚ OHLÁSIT NA FARNÍM ÚŘADĚ.

---------------------------------------------------------------------------------------

* SBÍRKA NA NOVOSTAVBU KAPLE: 51.589,- KČ.

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.
Archiv ohlášek