logo

PRAVIDELNÉ AKCE


DENAKCEKDYKDEPOZNÁMKA
Pondělípřípravy na svátosti křtu a manželství18:30 hodinfarní kancelář
Pondělízasedání farní rady19:00 hodinfarní sáldruhý týden v měsíci
Úterýministrantský florbal16:00 hodinOrlovna
Úterýministrantská schůzka17:00 hodinkostel
Úterýnesvačilské rekolekce17:30 hodinsál obecního úřaduprvní úterý v měsíci
Úterýkurz víry – starší děti19:15 hodinfarní jídelna
Středakurz víry – společenství mladých19:00 hodinfarní jídelna
Čtvrtekmodlitby večeřadla16:00 hodinkostel
Čtvrtekzkouška kapely18:00 hodinkostel
Čtvrtekmodlitby maminek20:00 hodinv rodinách
Pátekhry a zábava pro děti a mládež16:30 hodinfarní centrum
Páteksetkání biřmovanců - 1. skupina20:00 hodinfarní jídelna
Pátekzkouška chrámového sboru20:00 hodinkostel
SobotaADORACE19:00 hodinkostel
Nedělesetkání akolytů16:00 hodinfarní sáltřetí neděle v měsíci
Nedělesetkání biřmovanců - 2. skupina18:00 hodinfarní jídelna